TM
Suomen enkeliakatemia - energiatyöskentelyn korkeakoulu
   Etusivu      Energiatyöskentely

Mitä on energiatyöskentely?

 

Kun nyt sitten ollaan uusien työskentely mahdollisuuksien kanssa tekemisissä ja olemme pilottitoimijoiden joukossa kertomassa siitä, on hieman hyvä avata tätä käsitteistöä toisillekin ymmärrettäväksi.
 
Energiatyöskentelymalleja on olemassa varmasti niin monta kun tekijääkin, mutta meidän tapauksessamme se tarkoittaa enkelienergioihin perehtymistä ja niiden taitojen apuna käyttämistä työssämme.
 
Emme ole uskonnollisesti tai poliittisesti sitoutuneita mihinkään toimijatahoon, emme myöskään suoraan minkään erityisen maan vaikutuksen piirissä toimivia. Näin voimme mahdollisimman vapaasti vaikuttaa toiminnallamme hyvinvoinnin lisääntymistä maailmassa. Salaseurakaan emme ole, mutta on selvää, että meillä on omat liikesalaisuutemme ja siksi sovellamme yhteistyössämme salassapitosopimuksia.
 
Näemme asiat laajasti ylittäen jopa perusaistien rajat. Pyrimme avartamaan mieltämme rajoittuneista käsitteistä yhä laajemmaksi, tarkoituksenamme saada sillä aikaa hyvää koko maailmankaikkeuteen.
Tunnustamme olemassa olevan korkean hyvän ja sen toiminnan mahdollisuudet, nähdessämme konkreettisesti niiden vaikutukset.
 
On selvää, että tämä kaikki vaatii aikaa ja kokemuksellisuuttakin, mutta juuri siihen meidän ammattiosaamisemme sitten painottuu, tehden meistä eritysosaajia alallamme.  Tämän vuoksi ryhmäkoot ovat pieniä, verraten tavallisiin koulutusryhmiin.
 
Sen lisäksi, että tässä moni toimija saa itselleen työpaikan, on sanomattakin selvää, että suurin anti siitä on hänelle henkilökohtaisen elämän eteenpäin viemisessä.