TM
Suomen enkeliakatemia - energiatyöskentelyn korkeakoulu
   Etusivu      Erikoisosaaminen
                Esimerkkejä siitä mitä lisää  Kristallisisustaja voi tuoda enemmän työpanoksessaan esille
                verrattuna vastaavan sisustajaan ilman näitä energiatyöskentelytaitoja:

 

        - kokonaisuuden merkityksen – miksi sisustaa  yleensäkään ja miten sen vaikutukset tuntuu
 
      -  miten sisustaa niin, että se tukee yritystä tai tilaa niin,että se tukee sen toimijoita
 
 
        - tuo esiin mahdollisia epäkohtia jotka on hyvä huomata ennen kuin edetään esim. pintamateriaaleihin ja väreihin
 
        - on tarvittaessa tavoitteellinen sisustus yhdessä muun toiminnan kanssa
 
 
        - poistaa energeettisiä ongelmakohtia joita tilassa on
 
        - lataa tyhjän tilan, saa monesti aikaa ns. vanhan talon hengen
 
 
        -  tuo tietoisuuden tilan vihkimisen merkityksestä jne.
 
        - lisäksi tietenkin aina tilakohtaiset erityistiedot ja joskus ne ulottuvat uloskin asti
 
        - muita oleellisia ja tärkeitä tietoja
 
 
 
Esimerkkejä siitä mitä Kristallijohtaja/yritysvalmentaja voi antaa enemmän verrattuna vastaavaan
valmentajaan ilman näitä energiatyöskentelytaitoja:
 

 

- tietää toki samat yritysmaailman alaiset tiedot, mutta menee paljon syvemmälle henkilön historiaan
   joka työtään tekee ymmärtäen sen vaikutuksen kokonaisuuteen.
- auttaa purkamaan energeettiset esteet ja yhteydet tuoden laajemman tietoisuuden asioiden tilaan
- vahvistaa toimijan hyvinvointia energiatietoisuudellaan
- johdattaa tarvittaessa ”uusille vesille” vanhentuneilta toimintamalleilta
- tuo tietoa mahdollisista uusista energiaesteistä valintojen ollessa käsillä jne.
 
    On hyvä huomioida, että tämä on erittäin laaja alue, sillä Kristallijohtajia voi toimia niin eri
   aloilla kuten hoitotyössä, yritysten johdossa, yritysvalmentajina jne.