TM
Suomen enkeliakatemia - energiatyöskentelyn korkeakoulu
   Etusivu      Koulutusalat
               Tällä hetkellä on mahdollisuus kouluttautua:
                             - sisustajaksi
                             - yritysvalmentajaksi
                             - kouluttajaksi sisustus- ja valmennuskoulutuksiin
 
 
      
 
Seuraavat koulutusryhmät alkavat syksyllä 2014 ja ne kestävät aina noin puolivuotta.
Ryhmän aloitus tapahtuu jos osallistuja on riittävä määrä. Max. ryhmässä voi olla 12 hlöä.

Koulutuksessa perehdytään energiatietouden perusteisiin ja otetaan haltuun aluksi omajohtajuus sekä alaan
liittyvä muu osaaminen. Koulutus on valmennuskoulutusta ja siihen kuuluu teoriaosuuden lisäksi käytännössä
työn tekemisen harjoitteita sekä näyttötutkinto osaamisesta asiakkaan kanssa.Valmennuskoulutuksesta valmistuneet aloittavat työskentelyn heti valmistuttuaan Kristalli-ketjun palveluksessa.
Mahdollista on myös aloittaa toiminta yritysyhteistyössä Kristallin kanssa liiketoimintasopimuksella. 

 

 

Valmistuneet toimivat pääasiallisesti liike-elämän palveluksessa, mutta tarjoavat palveluitaan
tarvittaessa myös yksityisille henkilöille ja kotitalouksille


Koulutus on yksityiskoulutusta ja Suomen enkeliakatemia ei saa tällä hetkellä rahoitusta toiminnalleen valtiolta,
joten koulutusmaksut ovat siten aina jokaisen henkilökohtaisesti/yrityksen maksettavia. 
Tosin me enkeliakatemiassa olemme avoimia yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa ja valmiita
neuvottelemaan rahoitusten järjestymiseksi muutoinkin.
Olemme uudentyyppinen toimijajoukko työmarkkinoilla ja näin ollen on ottanut hieman aikaa tulla tunnustetuksi
yhteiskunnassa uusilla ammattinimikkeillä. Kuitenkin on hienoa ollut huomata kuinka pikku hiljaa
talousosaajat alkavat tunnustaa yhteisöllisen toiminnan kansantaloudellisesti merkittäväksi.
Harrastuksista alkanut kiinnostus voi kun voikin muuttua uudeksi ammatiksi ja tulla jopa merkittäväksi uudistaksi työmarkkinoilla.